หน้าแรก

Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 1-11 ซับไทย | ยังไม่จบ

หวางหลิง เป็นเด็กที่ฉลาดมากและมีพ่อแม่ที่รัก แม้ว่าเขาและพ่อแม่ของเขาจะถูกญาติคนอื่นๆ รังเกียจ Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน แต่พ่อแม่ของเขาก็ยังหวังไว้สูงเสมอว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ วันหนึ่ง หวางหลิง ได้รับโอกาสเดินบนเส้นทางแห่งความเป็นอมตะ แต่พบว่าเขามีความสามารถเพียงปานกลางเท่านั้น ชม หวางหลิง ในขณะที่เขาหลุดพ้นจากการขาดความสามารถและเดินบนเส้นทางสู่การเป็นอมตะที่แท้จริง!นแสง

Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 1 ซับไทย
Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 2 ซับไทย
Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 3 ซับไทย
Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 4 ซับไทย
Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 5 ซับไทย
Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 6 ซับไทย
Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 7 ซับไทย
Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 8 ซับไทย
Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 9 ซับไทย
Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 10 ซับไทย
Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 11 ซับไทย